Odměna pro nejaktivnější děti

Odměna pro nejaktivnější děti
20. listopadu 2018

Hlavním cílem setkání byla odměna pro děti, které docházejí pravidelně na kroužky a aktivně se zapojují do našich akcí.

Ve čtvrtek 15. listopadu se uskutečnila odměnová akce pro nejaktivnější návštěvníky našich kroužků "Jdeme na pizzu". 

Jak v běžném životě, tak i v životě našich dětí je důležité poukázat na dobré výsledky, ohodnotit je a motivovat k rozumnému využití volného času.

Celá akce měla též podtext výchovně vzdělávací, protože si děti společně s vedoucími připomněly základy stolování a chování v restauraci.

46330677_2113418655375741_4481205740903596032_n