aktivity

V teplických farnostech, které od září 2018 tvoří jedno společenství, fungují následující aktivity na bázi dobrovolné služby:

 1. Pastorační rada farnosti

 2. Ekonomická rada farnosti

 3. Redakční rada Farního zpravodaje Teplice

 4. Dobrovolníci působící v pracovištích  Salesiánského střediska mládeže Štěpána Trochty

 5. Technický dozor při opravách a zařizování dotací

 6. Kostelníci, údržba kostelů

 7. Hudba při liturgii

 8. Alfa kurzy

 9. Kurz Zacheus

 10. Dětské katecheze

 11. Víkendovky a tábory s dětmi a mládeží

 12. Noc kostelů

 13. Farní ples

 14. Facebook farnosti

 15. Nástěnky

 16. Partnerství s farností Volkach

 17. Modlitba Taizé

 18. Fatimské hnutí

 19. Pomoc při jednotlivých akcích

 20. Ministranti

 21. Zvoníci

 22. Koordinace lektorů v Trnovanech

 23. Akolyté

 24. Misijní klubko

 25. Farní zahrada

 26. Domov pro seniory Nové lázně

 27. Propagace farnosti na veřejnosti

 28. Farní pouť

 29. Dobrovolník v nemocnici

 30. Měsíční ekumenické setkání mužů a žen

 31. Pletařky

 32. Chlapi ze Severu

 33. Ženy ze Severu

 34. Víkendy pro ženy

 35. Prázdninové pobyty - "chaloupky"