Kurz ZACHEUS

V Teplicích probíhá kurz ZACHEUS.

Díky nadšeným novým bratřím a sestrám (před nedávnem pokřtěným a biřmovaným) se otevřela pro farníky možnost prohloubit svůj křesťanský život promýšlením své víry a účasti na životě farního společenství i mimo ně.

Přednášející se střídají a přinášejí tak do kurzu pestrost přístupů k přednášeným tématům.

Bohu díky, že můžeme umožňovat sobě navzájem růst v dobrém a naplňovat své poslání v tomto světě - být nositeli radostné zvěsti a pracovat k rozvoji vlastnímu i druhých. 

Další přednášku kurzu Zacheus

prosloví Mgr. Petr JANDEJSEK, Th.D., pedagog na VOŠ Jabok a ředitel Institutu ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve středu 23. 1. 2019 v 18 hodin na děkanství v Teplicích, Zámecké náměstí 71/9.