Také naše teplické farnosti odpověděly na výzvu papeže Františka a s radostí jsme se vydali na celoroční cestu směřující k misijnímu měsíci říjnu 2019. Uvidíme, kam dojdeme.

LEDEN 2019

 

Téma: RODINA

  1. Umím mluvit o své víře?

(pokusme se mluvit v rodině, popř. s blízkými lidmi, o víře, o nedělním kázání nebo textech čtených při mši, o nějaké zajímavé myšlence, četbě …)

  1. Umím oslovit své blízké?

(zkus oslovit někoho nevěřícího z rodiny, např. pošli mail, dopis, pozdrav, fotku)

  1. Umím se podělit s druhými o dobré věci?

(daruj knihu s křesťanskou tématikou)