ohlášky

2018

Ohlášky 15. 4.

Biblická hodina

Ve středu 18. 4. od 17:00 na faře opět proběhne biblická hodina.

Vzdělávání v křesťanské sociální etice

Ve středu 18. 4. v 18:00 v přednáškovém sálu hotelu Prince de Ligne se uskuteční další přednáška v rámci vzdělávání v křesťanské sociální etice. Téma: Islám jako výzva pro křesťany, radikální islamismus, jeho příčiny a důsledky. Přednáší prof. Pavel Hošek.

Ekumenické setkání žen

Sbor Českobratrské církve evangelické v Teplicích pořádá v sobotu 21. 4. od 9:30 v modlitebně ve Sládkově ulici ekumenické setkání žen. Váženým hostem bude socioložka PhDr. Jiřina Šiklová.

Večeřadlo

V sobotu 21. 4. od 15:00 jste zváni na pravidelné „Večeřadlo“ v kostele sv. Jan Křtitele. Mši svatou v 16:30 bude sloužit P. Stříž.

Mše svatá 23. 4.

Na svátek sv. Vojtěcha bude mše svatá v 16:30 v kostele sv. Jana Křtitele.

Mše svatá pro Romy

V sobotu 28. 4. v 16:30 v kostele sv. Jana Křtitele bude mše svatá pro Romy.

1504.doc

0804.doc

0104.doc

2503.doc

1803.doc

1103.doc

0403.doc

2502.doc

1802.doc

1102.doc

0402.doc

2801.doc

2101.doc

1401.doc

0701.doc

0101.doc