ohlášky

2018

Ohlášky 12. 8.

Večeřadlo

V sobotu 18. 8. od 15:00 jste zváni na pravidelné „Večeřadlo“ v kostele sv. Jana Křtitele. Mši svatou v 16:30 bude sloužit P. Stříž.

Pouť k sv. Janu Křtiteli a biřmování

Poutní slavnost Umučení sv. Jana Křtitele a udílení svátosti biřmování se bude konat 2. 9. 2018 v děkanském kostele v 9:30. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Zpívat bude Collegium hortense. Po mši následuje agapé na farní zahradě. V tento den nebude mše svatá v 9:30 v kostele Božského Srdce Páně v Trnovanech a v 10:30 v kostele sv. Alžběty v Šanově.

Personální změny ve farnostech

Od 1. 7. je ustanoven zodpovědným po materiální stránce za farnosti Modlany, Světec u Bíliny, Křemýž, Kostomlaty pod Milešovkou a Radovesice Robert Kotyšan 601226440, r.kotysan@post.cz Zodpovědnost za pastorační aktivity těchto farností má teplická komunita salesiánů.

Od 1. 9. je ustanoven administrátorem teplických farností P. Radomír Kuchař SDB, prakticky přebírá farnosti již od 13. 8. – 604849264, mailová adresa farnosti zůstává fara.teplice@cbox.cz

1208.doc

0508.doc

2907.doc

2207.doc

0807.doc

0107.doc

2406.doc

1706.doc

0306.doc

2705.doc

2005.doc

1305.doc

0605.doc

2904.doc

1504.doc

0804.doc

0104.doc

2503.doc

1803.doc

1103.doc

0403.doc

2502.doc

1802.doc

1102.doc

0402.doc

2801.doc

2101.doc

1401.doc

0701.doc

0101.doc