ohlášky

2018

Ohlášky 17. 6.

Biblická hodina

Ve středu 20. 6. od 17:00 se uskuteční poslední biblická hodina v tomto školním roce.

Rozloučení se školním rokem

Zveme všechny děti, malé i velké, na rozloučení se školním rokem v pátek 22. 6. od 15:30 na farní zahradě. Můžete se těšit na pěkné společenské hry, táborák a pohoštění.

Farní pouť rodin

V neděli 24. 6. se uskuteční pouť rodin naší farnosti. Začneme v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Křemýži poutní mší svatou, při které bude hrát rytmická kapela. Po mši svaté bude následovat program pro děti. Pak bude čas pro setkání, opékání buřtů. Kdo by měl zájem a nemůže se tam dostat, nahlaste se na faře a najdeme řešení. Je to takové zakončení školního roku a podpora venkovských farností.Křemýž pouť.pdf

V tuto neděli 24. 6. je zrušena mše svatá v 9:30 v Trnovanech.

1706.doc

0306.doc

2705.doc

2005.doc

1305.doc

0605.doc

2904.doc

1504.doc

0804.doc

0104.doc

2503.doc

1803.doc

1103.doc

0403.doc

2502.doc

1802.doc

1102.doc

0402.doc

2801.doc

2101.doc

1401.doc

0701.doc

0101.doc