ohlášky

Ohlášky 2. 12. 2018

K dispozici jsou farní zpravodaje.

Duchovní obnovu farnosti

prožijeme na děkanství v sobotu 8.12. V 8:30 se sejdeme, na programu budou přednášky s prostorem pro ztišení, modlitbu a svátost smíření. Obnovu povede P. Jiří SMOLEK. Ve 12 hodin bude mše a ve 13 hodin společně poobědváme. Odpoledne odpadá mše v 16:30.

Duchovní obnova pro mládež od 14 let na téma: Kam jdeš?

proběhne ve dnech 14.-15.12.2018. Prosíme zájemce o přihlášení - info u Věrky Gajduškové nebo u Petra Kalase.

Na duchovní obnovu naváže (do nedělního oběda) program pro animátory z našich farností.

Předvánoční úklid kostela

v Trnovanech se uskuteční v sobotu 15.12. od 9 hodin. Všichni jsme srdečně zváni.

Mikulášské odpoledne pro rodiny s dětmi

se letos uskuteční v neděli 9.12. od 15.30 v budově děkanství. Děti se dozví další příběh z Mikulášova života, dospělí se mohou radovat z občerstvení připraveného anděly… Prosíme o potvrzení účasti u Věrky G., nejpozději do 2.12. (739175818, veragajduskova@seznam.cz)

V rámci akce Vánoční Modlansko

vystoupí dnes v 16 hodin operní a muzikálová pěvkyně Michaela GEMROTOVÁ. V kostele sv. Apolináře v Modlanech přednese Adventní koncert „Pohádkové Vánoce“ se skupinou KlasiX.

Obecní úřad Ohníč a ŘK farnost Křemýž

srdečně zvou na Adventní koncert do kostela sv. Petra a Pavla v Křemýži dnes, v neděli 2. prosince v 16 hodin. Vystoupí děti z MŠ Ohníč a sbor Audite Silete Bohosudov.

 

181202.doc

181125.doc

181118.doc

181111.doc

181104.doc

181028.doc

181021.doc

181014.doc

181007.doc

180930.doc

180923.doc

180916.doc

180909.doc

180902.doc

2608.doc

1908.doc

1208.doc

0508.doc

2907.doc

2207.doc

0807.doc

0107.doc

2406.doc

1706.doc

0306.doc

2705.doc

2005.doc

1305.doc

0605.doc

2904.doc

1504.doc

0804.doc

0104.doc

2503.doc

1803.doc

1103.doc

0403.doc

2502.doc

1802.doc

1102.doc

0402.doc

2801.doc

2101.doc

1401.doc

0701.doc

0101.doc