ohlášky

2018

Ohlášky 23. 9.

Farní zpravodaj

Na obvyklém místě v kostele si můžete vzít farní zpravodaj.

Salesiánské středisko

Do Teplických Salesiánských středisek hledáme dobrovolníky. Nezáleží na věku, ale na chuti dělat něco, co má smysl. Sháníme dobrovolníky na jakékoliv hudební nástroje, sportovní hry, počítače, odborníky- truhláře, malíře apod., dobrovolníky na doučování, nebo dobrovolníky, kteří chtějí svůj volný čas trávit hraním her s dětmi a výpomocí vedoucím, a také na příležitostných akcích, které střediska pořádají. Kontaktní pracovník Pavlína Bláhová. Email: pavlina.blahova@teplice.sdb.

Srdečně zveme rodiče s dětmi na Herní festival, který pořádá středisko v Trnovanech. Bude probíhat od pondělí 24. 9. do čtvrtka 27. 9.

Každý den vždy od 15:00 do 17:00. Pro děti jsou přichystané soutěže a spousta zábavy.

Výročí pana biskupa

Dne 20. října bude slavit pan biskup Jan Baxant několik výročí. Všichni jsou zváni. Bude vypraven autobus, který zastaví v 9:05 u Červeného kostela a v 9:10 v Alejní na obvyklých místech. Kdo má zájem o využití této služby, se může přihlásit v zákristii, ale je třeba rovnou zaplatit 120 Kč. Občerstvení je v Litoměřicích zajištěno.

Sbírka vlny

Během září můžete donést zbytky vlny, pokud doma máte. Vlnu využijí farnice – pletařky – na charitativní projekt „Čtverce pro Afriku“. Upletené čtverce jsou poté sešívány na deky.

Vlnu můžete přinést do kostela nebo na faru, sbírku koordinuje Věra Gajdůšková.

Pokud by se chtěl někdo zapojit i do pletení, ráda vám sdělí informace. (Tel. 739 17 58 18)

Příprava na křest

Zájemci o přípravu na křest se mohou domluvit na přípravě v zákristii nebo na děkanství. Stačí dát na sebe kontakt – mobil nebo mejl.

Příprava na biřmování

Nabízíme možnost přípravy na přijetí sv. biřmování. 

Mladí se mohou hlásit u Věry Gajdůškové popř. Tomáše Mareše, starší ročníky povede P. Radek Kuchař.

Kurz ZACHEUS

Zveme všechny zájemce na první přednášku KURZU ZACHEUS, která se koná ve středu 10. října 2018 na děkanství v Teplicích.

 

Večeřadlo

V sobotu 29. 9. od 15:00 jste zváni na pravidelné „Večeřadlo“ v kostele sv. Jana Křtitele. Mši svatou v 16:30 bude sloužit P. Stříž.

Koncert duchovní hudby

V děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se bude konat 30. září od 18 hodin koncert k 100. výročí založení republiky s názvem České nebe. Jde o cyklus duchovních kantát o českých patronech a světcích pro sóla, sbor a orchestr na texty Marie Dolistové a hudbu Jana Zástěry.

 Akce Muzea - Teplice

       Dovolujeme si Vás a Vaše přátele pozvat na vernisáž výstavy OSUDY KNIH – OSUDY LIDÍ, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018 v 17 hodin ve výstavních sálech teplického zámku.  

       Výstava vypráví příběhy knih a knihovních sbírek Teplicka dvacátého století, které korespondují a předznamenávají osudy jejich autorů či majitelů nebo které byly napsány v důsledku událostí oné doby. Jedním zdrojem inspirace k uspořádání této výstavy byl nalezený archivní dokument Soupis nevrácených knih z teplické Městské knihovny.

180923.doc

180916.doc

180909.doc

180902.doc

2608.doc

1908.doc

1208.doc

0508.doc

2907.doc

2207.doc

0807.doc

0107.doc

2406.doc

1706.doc

0306.doc

2705.doc

2005.doc

1305.doc

0605.doc

2904.doc

1504.doc

0804.doc

0104.doc

2503.doc

1803.doc

1103.doc

0403.doc

2502.doc

1802.doc

1102.doc

0402.doc

2801.doc

2101.doc

1401.doc

0701.doc

0101.doc