připravované akce

2. 12. 15:00 Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v 16:30

            18:00 Vernisáž výstavy keramiky paní Kartákové, kostel sv. Jana Křtitele

3. 12. Žehnání adventních věnců při mších svatých

             16:00 Benefiční koncert (Josef Vágner, dětský pěvecký soubor Poupata), kostel sv. Apolináře Modlany

5. 12. Mikuláš po rodinách

6. 12. 9:00 Setkání pletařek, děkanství

8. 12. 18:00 Adventní koncert (Míra Illéš a hosté), kostel sv. Apolináře Modlany

            19:00 Ekumenické setkání mužů, evangelická fara ve Sládkově ulici

9. 12. 9:00 Duchovní obnova farnosti, přednáší P. Benno Beneš SDB, děkanství

10.12. 16:00 Adventní koncert (Hanka Křížová), kostel sv. Apolináře Modlan

           16:00 Adventní koncert (SKOK, děti MŠ Ohníč), kostel sv. Petra a Pavla Křemýž

14. 12. 19:00 Ekumenické setkání žen, děkanství

16. 12. 7:00 Roráty, kostel sv. Jana Křtitele, následně snídaně na děkanství

            15:00 Večeřadlo, komunitní kaple, mše svatá v 16:30 – P. Stříž

17. 12. 16:00 Adventní koncert (IFLAGRANTI), kostel sv. Apolináře Modlany

24. 12. 15:00 Rybova vánoční mše – Brixiho komorní sbor Teplice, kostel sv. Jana Křtitele

26. 12. 16:00 Vánoční koncert ( BKST – Rybova vánoční mše), kostel sv. Apolináře Modlany

3. 1. 9:00 Setkání pletařek, děkanství

6. 1. 15:00 Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v 16:30

7. 1.     16:00 Tříkrálový koncert, kostel sv. Apolináře Modlany

AKCE VE STŘEDISKU V PROSETICÍCH

AKCE VE STŘEDISKU V PROSETICÍCH

AKCE VE STŘEDISKU V  TRNOVANECH

AKCE VE STŘEDISKU V  TRNOVANECH

1 2
Další