připravované akce

17. 3. 15.00 Věčeřadlo, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v 16.30 – P. Stříž

            15.15 Vzpomínková mše svatá na P. Aloise Švece SDB, kostel

                       sv.  Apolináře Modlany

18. 3.  9.00 III. skrutinia, kostel sv. Jana Křtitele

21. 3. 19.00 Bohoslužba pokání s modlitbou Taizé, kostel sv. Jana Křtitele

23.-25. 3. Víkendovka pro starší děti

23.-24. 3. Předvelikonoční duchna pro děti, sraz 15.15 na děkanství

23.-24. 3. Diecézní setkání mladých, Litoměřice

24. 3. 16.30 Mše svatá pro Romy, kostel sv. Jana Křtitele

25. 3. 15.00 Křížová cesta nejen pro rodiny s dětmi, Krupka