připravované akce

21. 7. 15:00 Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v 16:30 – P. Stříž

21. 7.   17:30 Poutní mše svatá, kostel sv. Apolináře Modlany

22. 7. – 27. 7. Mladí z farnosti, sjíždění Berounky

29. 7. 14:00 Poutní mše svatá, kostel sv. Jakuba Světec

4. 8. 15:00 Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v 16:30

5. 8. 10:30 Poutní mše svatá, kostel sv. Vavřince Kostomlaty pod Milešovkou

18. 8. 15:00 Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v 16:30 – P. Stříž

1. 9. 15:00 Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v 16:3

2. 9. 9:30 Poutní slavnost Umučení sv. Jana Křtitele a svátost biřmování, děkanský kostel, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Baxant, zpívá Collegium hortense.