připravované akce

4. 8. 15:00 Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v 16:30

5. 8. 10:30 Poutní mše svatá, kostel sv. Vavřince Kostomlaty pod Milešovkou

18. 8. 15:00 Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v 16:30 – P. Stříž

1. 9. 15:00 Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v 16:3

2. 9. 9:30 Poutní slavnost Umučení sv. Jana Křtitele a svátost biřmování, děkanský kostel, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Baxant, zpívá Collegium hortense.