připrava na svátosti

Křest

Příprava na křest dospělých probíhá jeden až dva roky, kdy můžete o svém rozhodnutí stále uvažovat.

Příprava školních dětí probíhá v rámci výuky naboženství.

Příprava malých dětí probíhá formou setkávání kněze s rodiči, z nichž alespoň jeden je pokřtěný.

Křest je začátkem cesty a vzpruhou pro život.

Svátost smíření a Eucharistie

Příprava školních dětí probíhá v rámci výuky náboženství.

Pro dospělé nabídka Prohlubování víry pro dospělé.

Svátost smíření lze slavit před mší svatou, nebo po osobní domluvě s knězem.

Člověk potřebuje zažít odpuštění a smíření.

Svátost biřmování

Příprava probíhá jeden až dva roky. Začátek cyklu je vždy oznámen v ohláškách po nedělní mešní bohoslužbě.

Biřmování je zralé přihlášení se k Bohu.

Svatba

Svatební obřad můžete prožít v některém z kostelů v Teplicích nebo také v Modlanech, Kostomlatech, Křemýži či ve Světci. Církevní sňatek může uzavřít pár, kde alespoň jeden je pokřtěný katolík. Ve farnosti můžeme zajistit přípravu u manželských párů. Domluvte si svatební obřad s knězem slespoň 6 měsíců předem, aby byl prostor k rozhovorům a přípravě obřadu.

Prožijte svatbu s duchovním rozměrem a osobním přístupem oddávajícího.

Pomazání a návštěva nemocných

Pokud byste rádi získali posilu pro vážně nemocného, můžete se na návštěvě kněze domluvit i telefonicky. V nemocnicích je možné dojednat setkání prostřednictvím nemocničního personálu.

Využijte možnosti uspořádat svůj život a usmířit křivdy.

Pohřeb (není svátost)

Rozloučení s blízkou osobou v duchu naděje a útěchy. Kontaktujte kněze a domluvte si termín dříve, nebo nejpozději ve chvíli, kdy jej stanovujete s pohřební službou. Za obřady v kostele se neplatí. Chcete-li, můžete přispět na potřeby farnosti a péči o kostel dobrovolně.

Zkušenost mnohých ukazuje potřebu rozloučení a uzavření životní etapy, kdy jsme šli životem společně. Neuzavřené vztahy s blízkými, kteří již odešli z tohoto světa, jsou zátěží.