výuka náboženství

Výuka náboženství od 18. 9. 2017

středa             10:00 - 11:30 Sedmikrásek (pro maminky s dětmi)

                        16:00 - 17:30 "spolčo" 8.-9. třída děkanství

čtvrtek             15:00 - 16:00 1.-2. třída děkanství

                        16:15 - 17:15 MŠ

pátek               14:30 - 15:30 4.-5. třída

                        15:30 – 16:30 5.-6. třída děkanství

                        14:00 – 15:00 příprava na 1. svaté prijímání děkanství

Přihláška na náboženství 2018-19.doc

Společenství mladých

pondělí            19:00 mladí od 18 let

Farní klub   

Úterý a čtvrtek 14:00 – 18:00. Aktivita zařazena pod organizaci SSŠT, určena pro děti, aby smysluplně trávily svůj volný čas.

 

Příprava dospělých na křest

Každá neděle v 19:00 na děkanství.

Příprava na biřmování dospělých

Každá středa v 17:00 na děkanství. První setkání 20. 9. Zveme všechny dospělé, kteří chtějí prohloubit svůj vztah k Bohu.

Biblické hodiny

Od 20. 9. každou středu 17:00 – 18:00 biblická hodina pro dospělé. Společné úvahy nad texty liturgie následující neděle.