Kontakty Trnovany

Středisko Trnovany
Maršovská 1539/3, Teplice-Trnovany
Mapa Trnovany
Mobil: 739 959 566
 
 
Bc. Šárka Slabá
Pedagog volného času, vedoucí střediska Trnovany
sarka.slaba@teplice.sdb.cz
 
Mgr. Petr Kalas SDB
Pedagog volného času, koordinátor asistentů
petr.kalas@teplice.sdb.cz
 
Dana Machová, DiS.
Pedagog volného času, sociální pracovník, koordinátor praktikantů
dana.machova@teplice.sdb.cz
 
Karel Svoboda
Pracovník v sociálních službách
68Eo2Win-9BnRYUSa.CvZ194%_ohTj
 
Kateřina Horčíková, DiS.
Sociální pracovník, pedagog volného času, koordinátor dobrovolníků
katerina.horcikova@teplice.sdb.cz
 
Eliška Fialová
Pedagog volného času
0evC1Z2.48yy.Z4WHmrz277_TlqlO1p
 
Marie Stará ml., DiS.
Pedagog volného času
88EsVWilWkn.QOQl0iysT32kZ9kmb
 
Daniela Horáková
Pedagog volného času
Z8AsV-543hEk1~l7VX~DV%baY.kCU029g
 
Pavlína Urbanová
Asistent pedagoga, externista