Středisko mládeže

POSLÁNÍ A CÍLE aneb KDO JSME, PROČ JSME A PRO KOHO JSME

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže (SSŠT)

je školské zařízení, které je finančně dostupné a otevřené pro každého, kdo by rád smysluplně trávil svůj volný čas. Svou činností se zaměřujeme na ty děti, které nejsou zapojeny v žádné jiné organizaci. Otevřeni jsme zvláště sociálně slabým dětem a mládeži ve věku 6-26 let.

Činnost salesiánů byla v Teplicích zahájena v listopadu 1990 v Teplicích-Šanově, v ulici Pod Doubravkou.

Salesiánské středisko zahájilo svou činnost v Proseticích pod vedením P. Mgr. Ing. Ladislava Nádvorníka 25. února 1999. Již v roce 2000 na pozici ekonoma nastoupila Vendulka Drobná, Dis., která je od roku 2014 ředitelkou a statutárním zástupcem organizace. 

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo SSŠT 1. 9. 2000 zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. V roce 2007 středisko zpracovalo školní vzdělávací program zaměřený na rozvíjení klíčových kompetencí. Od 1. 1. 2009 provozuje SSŠT nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Luna a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka.

Cílem všech, kteří se na činnosti střediska podílejí, je přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu založenému na křesťanských hodnotách, poskytovat dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím předcházet primární kriminalitě a závislostem. Nabídku pestrého programu pro trávení volného času: doučování, otevřenou hernu, kroužky, příležitostné akce, vícedenní pobyty a tábory vytváří dětem sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové volného času, asistenti a dobrovolníci. Služby podporují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Teplice, Ústecký kraj, Evropská unie, dárci a dobrovolníci.

Chcete o nás vědět víc?

Přečtěte si naše články 

Odebírejte zpravodaj SSŠT

Navštivte naše pobočky

 

Zprávy z našich akcí najdete i na facebooku:

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - Trnovany

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - Prosetice