Dokumenty

Inspekční zpráva České školní inspekce 2016

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád

Výroční zpráva 2016

Darovací smlouva

 

Neznámí Romové - kapitoly z historie a další zajímavé informace:       neznami_romove.doc

 

 

AKCE VE STŘEDISKU V PROSETICÍCH

AKCE VE STŘEDISKU V PROSETICÍCH

AKCE VE STŘEDISKU V  TRNOVANECH

AKCE VE STŘEDISKU V  TRNOVANECH

1 2
Další