O nás

Naše vize: Poctivý občan, dobrý člověk.

Naše poslání: Jsme organizace založená na křesťanských hodnotách. Nabízíme zájmové vzdělávání, aktivní trávení volného času dětem a mládeži i pomoc rodinám. Našim cílem je samostatný, zodpovědný a čestný člověk.

Základní princip: Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má v sobě dobré jádro - zárodky dobrých vlastností. 

 

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 

se nachází v Teplicích ve dvou městských částech - na sídlišti Prosetice, Rovná 277 a v Trnovanech, Maršovská 1539/3. Svou pobočku má i na faře (Zámecké náměstí). Sociálně aktivizační služby poskytuje v Proseticích, Plynárenská 281.

Je vedeno týmem kvalifikovaných pracovníků, kteří připravují mládež k lepšímu začlenění do společnosti. V duchu preventivního systému sv. Jana Bosca vytváří prostředí pro jasnou orientaci k všeobecně lidským, duchovním a křesťanským hodnotám.

Střediska jsou otevřena dětem a mladým lidem bez ohledu na rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení nebo příslušnost ke společensko-sociální skupině.

Děti a mladí lidé s námi prožívají svůj volný čas. Hry, soutěže, sportovní, hudební i vzdělávací programy organizujeme ve všední dny, o víkendech i v době prázdnin.

Ve střediscích je možné setkávat se s kamarády, zahrát si stolní tenis a fotbal, biliard, šipky či deskové hry, využívat hudebnu, posilovnu, kuchyňku a počítače. Důležitou součástí programu jsou pravidelné kroužky a každodenní doučování.

Od 1. 9. 2000 bylo SSŠTzařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. V roce 2007 SSŠT zpracovalo školní vzdělávací program zaměřený na rozvíjení klíčových kompetencí. Od roku 2009 poskytuje sociální služby: Luna - nízkoprahový klub pro děti a mládež v Trnovanech a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka

Tým, srpen 2017

Tým zaměstnanců SSŠT, srpen 2017