Historie

Do severních Čech přišli Salesiáni po 2. světové válce do kláštera v Oseku, odkud byli vyhnáni německy mluvící cisterciáci. Jejich aktivity přerušila noc ze 13. na 14. dubna 1950, kdy byl klášter násilně zabrán. Další aktivity rozvíjeli na Teplicku až po roce 1968 a nově od roku 1990.

1996V listopadu roku 1990 bylo otevřeno Salesiánské středisko mládeže v Teplicích v ulici Pod Doubravkou. Technický stav domu byl však nevyhovující. Dům byl prodám a Středisko v roce 1996 uzavřeno.

25. února 1999 bylo otevřeno středisko v Proseticích, Rovná 277. V roce 2009 vzniklo středisko na Luně v Trnovanech, odtud se v roce 2018 přesunulo o pár metrů dál, do bývalé školky Maršovská 1539/3. V současnosti SSŠT využívá i prostory ve středu města na faře, Zámecké nám. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány na pobočce SAS Prosetice, Plynárenská 281.

Do roku 2013 byl ředitelem SSŠT P. Ing. Mgr. Ladislav Nádvorník, od r. 2014 je ředitelkou Vendulka Drobná, Dis., která v období 2000 - 2013 byla ekonomem SSŠT.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo SSŠT 1. 9. 2000 zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT.

V roce 2007 středisko zpracovalo školní vzdělávací program zaměřený na rozvíjení klíčových kompetencí. 

Od 1. 1. 2009 patří SSŠT mezi poskytovatele sociálních služeb. Provozuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka a nízkoprahový klub pro děti a mládež v Trnovanech - NZDM Luna. Činnost nízkoprahového klubu Abalone v Proseticích byla ukončena k 30. 6. 2017, vzdělávací program zde pokračuje. 

 2012  2015