Předškolní vzdělávání

HRAJEME SI A UČÍME aneb PŘEDŠKOLÁK

Projekt byl ukončen v prosinci 2017. Důvodem je povinné zařazení předškolních dětí do mateřských škol.

Předškolní příprava dětí od 3 do 6 let norskou vyučovací metodou Grunnlaget, která je vhodná pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním:

 • rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • rozvoj kognitivních (poznávacích schopností)
 • rozvoj praktických dovedností
 • zvyšování motivace a zapojování rodin do předškolního vzdělávání dětí

Hrajeme si a učíme se 2017

KDE A KDY?

STŘEDISKO V TRNOVANECH 

 • Teplice-Trnovany, Jana Koziny 1628 (areál Luna, 2. patro)
  • Úterý   8:30 - 11:30 hodKlub Předškolák
  • Středa 8:30 - 11:30 hod
  • Pátek   8:30 - 11:30 hod
  • + nepravidelné akce napomáhající dalšímu rozvoji dovedností dětí: plavání, návštěvy divadelních představení, besídky, výlety apod.

Program je podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace příslušníků romské menšiny.